Interní systém na míru

05 / 05Shrnutí Projektu

Práce na projektu

Listopad 2022-Současnost

Typ Projektu

CRM

Spolupracovali

Řízení Projektu
NDA

Design
NDA

Naše Práce

Programování

Kódování

Správa

Nové funkce

Opravy bugů

Kvůli dohodě o mlčenlivosti jsme z obrázků zakryli všechny informace, které zveřejněny být nesmí, nesmíme sdělit ani název projektu. Avšak můžeme sdělit to, že se jedná o na míru údělaný Interní Systém pro správu zákazníků, faktur, interních procesů a automatizací.

Projekt je rozdělen na 2 části, první FrontEndová část je napsána v React.js a druhá Backend část je psána v Laravelu, projekt je napojen na mnoho externích služeb, využívá také Redis a Elastic Search.

Dashboard

Image 0

Image 1

Image 2